Jdi na obsah Jdi na menu

Wonrlakes

10. 7. 2015

Nabízíme Vám možnost sportovního rybolovu na soukromých vodách v okolí Mladé Boleslavi.
Výsledek obrázku pro rybník švarďák
Možnost výběru je ze tří lokalit, které nabízejí rybaření od krátkodobých návštěv až po týdenní výpravy.
Jedná se o 2 zatopené čedičové lomy Švarďák (2ha) a Toťák (0,8ha) v obci Bradlec (2km od Mladé Boleslavi) a o areál vzniklý po těžbě písku v okolí obceLedce (15km od Mladé Boleslavi).

Švarďák:

Přibližně 2ha velký zatopený čedičový lom se nachází poblíž zástavby rodinných domů. Hloubka lomu se pohybuje mezi 0,5m až 5metry.

 

 

Obsádku lomu tvoří:
    Pstruh Duhový 30-60cm
    Siven Americký 30-55cm
    Štika obecná 50-90cm
    Candát obecný 40-75cm
    Kapr obecný 70-90cm (15kg)
    Amur bílý 70-100cm
    Sumec velký 80-140cm
    Dále: úhoř, lín, tolstolobec, bolen, okoun, cejn, plotice, perlín…

Muškaření, přívlač…

    Lze provozovat celoročně, ale efektivní je především na jaře a pozdě na podzim, kdy pravidelně dosazuji čerstvé ryby.
    Možnost zapůjčení loďky nebo boatu. Háčky bez protihrotu. Peán.
    Pstruha, kterého si nechcete ponechat, nebo je větší 40cm okamžitě pustit zpět. Nesakovat!!!
    V ceně 200kč/den je možné ponechání 1ks pstruha (sivena)… Každý další ponechaný kus 50kč/ks.
    Ulovenou štiku nebo candáta lze odkoupit za 100kč/1kg.

Ostatní způsoby lovu:

Loví se způsobem chyť a pusť na 2pruty. Nutnost podložky pod ryby .
Cena 200Kč/den. Po dohodě si lze ponechat kapra do 60cm za 100kč/kus. Pstruha do 40cm za 50kč/kus. Ostatní ryby dle dohody. Úlovek, který si nehodláte ponechat, a nebo ten, který přesahuje horní míru prosím okamžitě pustit zpět. Nesakovat!!!
Určitým omezením v teplých dnech jsou koupající se spoluobčané. Je vhodné se informovat o aktuální situaci. Vzhledem k velikosti revíru a jeho poloze doporučuji návštěvu na max. 2-3dny v kuse. Po včasném objednání budete jedinými rybáři na lomu.
Žádám rybáře o parkování na vyznačených místech. Zajíždění vozem k vodě a parkování na nezpevněných plochách je zakázáno.

Toťák: 

Pro ostatní rybáře (pouze letní měsíce) je umožněno lovit na 2 pruty. Při tomto lovu by měl být lovenou cílovou rybou kapr a amur. To znamená použití větších nástrah, které omezí lovení pstruhů. Bez předchozí dohody nepovoluji použítí žížal, červů a malých rybiček.
Horní míra kapra je 60cm a amura 75cm. Větší úlovky prosím okamžitě po zdokumentování pustit zpět. Nesakovat!! Stejně tak každou rybu, kterou si nechcete ponechat.
Cena je 200Kč/den a v ceně je možno si ponechat 1ks pstruha, nebo sivena do 40cm...
V této ceně není umožněno ponechání si žádného dalšího úlovku. V případě zájmu je možné ulovenou rybu odkoupit.

Menší z Bradleckých lomů má maximální hloubku 6 metrů. Charakter obsádky ryb doplňuje možnosti a způsoby lovu, které nelze provozovat na sousedícím Švardově lomu.Měl by spíše vyhovovat rybářům, kteří nečekají na trofejní rybu, ale chtějí si zachytat a být u vody, kde se díky bohatšímu zarybnění „pořád něco děje“. Tento lom zarybněním přizpůsobuji především vláčkařům a muškařům. Obsádku tvoří (a kromě letních měsícům neustále doplňuji) Pstruh duhový, Siven americký, Okoun říční, Candát obecný.
Lom je samozřejmě zarybněn i kaprem a amurem ve slušném množství. 

    Kapr do 60cm - 100Kč/ks
    Pstruh do 40cm- 50Kč/kus
    Amur 100-200Kč/kus (dle velikosti)
    Štika od 60cm,candát od 50cm - 100Kč/kg
    Peán a podložka pod ryby nutná!!!
    Parkování možné přímo u lomu!!!

Ledce:

Bohužel se stává, že při dlouhodobějším rybolovu vznikne potřeba dojít si na toaletu. Velmi prosím o použití lopatky, nebo rýče k zakrytí exkrementů.
Není příjemné nacházet podpapíráky v blízkém okolí vodní plochy. Dále je nutné neničit oplocenky v okolí. Majitelé sousedních pozemků jsou nespokojeni. Prosím o dodržování těchto pravidel. V případě vážného porušení bude pro viníky pískovna navždy "obsazena"!!!

Lov je umožněn na 2 pruty. Horní míra kapra je 60cm. Přívlač povolena celoročně. Lov na rybku přísně zakázán!!!! Podběrák, vyprošťovač háčků a podložka pod ryby jsou nutné.
 

Zákaz pouštění zpět Karase stříbřitého. Můžete si jej ponechat v libovolném množství, nebo přenést do vedlejší pískovny. Podrobnosti osobně. Cena je 600kč za 3dny. Každý další den 200kč/den. Možnost připlacení třetího prutu za 100kč/den. V případě skupiny o minimálně 4 rybářích, nebo po uhrazení odpovídající částky peněz, se stanete jedinými rybáři na pískovně. Změna oproti loňskému roku. Platí jednoznačně 200Kč za i započatý den rybolovu. Víkend (pátek-neděle) 600Kč. Týden (pondělí-neděle) 1400Kč.

V ceně povolenky není umožněno ponechání si žádné ušlechtilé ryby.

Velmi hezké místo v upraveném prostředí mimo zástavbu.
Rybolov v tomto areálu je určen pro dlouhodobější pobyt. Až na výjimky (osobní dohoda) je určen pro rybolov na 3 a více dní.
Areál je vhodný na pořádání závodů (vláčení,plavaná,feeder).
Na největší pískovně je pestrá a bohatá obsádka ryb. Kapři od 40 do 100cm. Líni až do 50cm. Dále štiky, candáti, okouni, amuři atd.

Pískovna je stará minimálně 20let, v roce 2004 zde ale proběhla rekultivace břehů a prohloubení a pročištění vodní plochy.
Odkoupení úlovku je po dohodě možné, ale upřednostňuji variantu chyť a pusť.


Lov na dírkách

Lov na dírkách provozuji hlavně na Lomech v obci Bradlec.  Lomy jsou od sebe vzdálené asi 300metrů.  Na větším Švardově lomu bude možné lovit každý den. Druhý lom bude využíván pouze o víkendech, nebo po dohodě. Rozloží se tím víkendový tlak rybářů a eliminuje se menší aktivita ryb na konci týdne (neděle). Lom Toťák a pískovnu v Ledcích lze po včasné dohodě poskytnout pro samostatnou skupinu(závody atd).

Cena je 300Kč/den.Výsledek obrázku pro ledce dírky
V ceně je možné ponechání si 3ks pstruha (sivena).

Povinou výbavou každého rybáře musí být peán a háčky bez protihrou. (stačí zamáčknout) Pstruha, kterého si nehodláte ponechat, prosím nevytahujte na led a vyhákujte jej již ve vodě. V mrazivém počasí dojde během několika vteřin k takovému poškození ryby, že pod ledem následně uhyne.
Lov je umožněn na 2 proutky. Vzdálenost mezi pruty maximálně 3metry. Nástrahy bez omezení. Krmení povoleno, ale jen ve velmi malém množství (2dcl na osobu a den) Budu kontrolovat!!!
Kromě pstruhů a sivenů je lom obstojně zarybněn i jinými druhy ryb, které lze pod ledem ulovit. Úlovky kaprů, štik, candátů a hlavně bílé ryby nejsou vzácností.  Zarybňování pstruhem a sivenem probíhá v sezoně pravidelně každý týden!!!!  Cejnků, plotic, perlínů je zde velké množství a berou téměř vždy.
Parkování:

Švarďák:
Prosím o parkování na zpevněných plochách. Nezajíždějte autem přímo k vodě. Případné další parkovací plochy budeme řešit operativně na místě.

Toťák:
Lze parkovat v blízkosti lomu.

Místo k lovu:
Vrtejte dírky podle břehů (10m od břehu). Pokud se nedohodneme jinak, tak nevrtak uprostřed lomů. Břehy jsou kolmé, takže z rybářského hlediska o nic nepřicházíte a případným bruslařům zůstane kus volného prostoru bez dírek.

Úklid:
V místě rybolovu budou umístěny koše na odpadky. Žádám každého rybáře, aby si po sobě při ukončení rybolovu uklidil a to včetně nedopalků.

Obecné informace:
Vrták je na obou lomech k dispozici.

Ledce:

Do pískovny se nenasazují lososovité ryby. Obsádka je složena z běžných druhů a cílovou rybou na dírkách je štika. Štika je zastoupena v slušném množství ve velikosti do 100cm. Lovit se bude pravidelně každou neděli jednou za 14 dní. Přesný termín bude vždy v aktualitách. Dále je možno lovit kdykoli po dohodě, ale pouze větší skupiny (min 3 rybáři). Lov na živou rybku povolen s jednoháčkem bez protihrou. Místo lanka doporučuji návazec ze silného vlasce (0,50mm).

Cena 300kč/den bez možnosti ponechání ryby na 2 pruty s rybkou a lze v ceně použít třetí proutek na plavačku, nebo umělou nástrahu.
Možnost připlatit si další prut s rybkou za 100Kč, nebo ve výjimečných případech odkoupit úlovek. 
Rybolov začíná v 8:00 a končí v 16:30 hodin.

Další informace na 605 293 116.
 
Kontakty:

E-mail: Ales.Vondrlik@skoda-auto.cz
Telefon: Aleš Vondrlík:  605 293 116

Web:http://www.wondrlakes.cz