Jdi na obsah Jdi na menu

rybník Pilský

10. 7. 2015

Od 1.3.2015 se občané zemí mimo EU (i s dočasným nebo trvalým pobytem v ČR) musí při zakoupení povolenky prokazovat státním rybářským lístkem - bez něho jim nelze vydat povolenku. Pokud se rozhodnete pro rybolov na Pilském rybníku, je třeba jej vždy předem (min. 1 den) rezervovat buď telefonicky, emailem, nebo přes FB, a to POUZE od pondělí do pátku od 8.00 hod. - 16.00 hod. O víkendech a ve svátky jsou rezervace uzavřeny, o víkendu si nelze zachytat, bez toho, aniž byste učinili do pátku rezervaci nebo přijeli o víkendu "na slepo".Od května netolerujeme jinou výbavu (nebo její modifikace) než povinnou, zejména u podběráku - min. 70 cm a podložky pod rybu - žádné náhražky (karimatky, igelity apod.). Mějte prosím výše uvedené na paměti, než se k nám vydáte.Těšíme se na známé tváře i na ty, kteří si k nám přijedou zarybařit poprvé a poznat jak je u nás krásně :-)Pilský rybník je bohatě osazen kapry, jesetery, amury a líny v trofejních velikostech. Celková kapacita rybníku je 30 lovných míst, které jsou přehledně vyznačeny. Na břehu je rybářům k dispozici finské teepee, s elektřinou a ohništěm s grilem. Více o revíru čtětedále.

Rybník Pilský nabízí:

 • Lov trofejních ryb
 • Lov pouze způsobem "chyť a pusť"
 • Výborné zázemí pro rybáře - restaurace, ubytování
 • Lov bez potřeby rybářského lístku
 • Možnost bivakování u vody zdarma

Rybářský řád

Bez čeho u nás není možné zakoupit povolenku?

 • podložky pod ryby (žádný igelit)

 • háčků bez protihrotu nebo s protihroty zamáčknutými

 • velkého podběráku s malými oky - lišta min. 70 cm

 • průběžné montáže na prutu

 • loví se pouze na položenou, na splávek se u nás neloví, je zakázaný

 • desinfekce
 • státní rybářský lístek - POUZE pro občany zemí mimo EU (i ti, kteří mají v ČR trvalý pobyt)

Vyjímka z rybářského řádu pro lov vyzy

I. Popis revíru.

 • lov na položenou zakázán z hráze a 30 m od ní, označeno cedulí
 • povoleny jsou i živočišné nástrahy s výjimkou nástražních rybiček, které jsou zakázané
 • lov na plavanou zakázán!

II. Lovené ryby.

Zákaz přivlastňování veškerých ryb, všechny druhy jsou celoročně hájeny (mimo pstruha/sivena po dobu lovu na dírkách)

III. Chování při lovu.

 1. Zakazuje se jakékoliv poškozování zařízení a příslušenství revíru (stavby, mola, značení apod.).
 2. Při lovu ryb dodržují lovci mezi sebou vzdálenost podle značení lovných míst, nedohodnou-li se spolu jinak.
 3. Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi bezprostředně manipulovat.
 4. Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a na předem určených místech na základě souhlasu provozovatele revíru.
 5. Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu.

Denní doba lovu se stanovuje takto:

Měsíc

Začátek lovu

Konec lovu

březen, listopad, prosinec 7.00 hod. 17.00 hod.
duben, říjen 7.00hod. 19.00 hod.
květen 6.00 hod. 21.00 hod.
červen, červenec, srpen 6.00 hod. 22.00 hod.
září 6.00 hod. 20.00 hod.

Každý rybář musí vždy ohlásit svůj příjezd k rybníku 1 den předem, bez rezervace nelze nastoupit na rybolov.

 1. Každý kdo loví ryby je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu anebo je odhazovat do vody. Po ukončení lovu je každý povinen uklidit své lovné místo.
 2. Lovné místo si lovící může po telef. domluvě / emailem zarezervovat předem.

IV. Zakázané způsoby lovu a vnadění.

 1. Je zakázáno k lovu používat prostředků výbušných, látek otravných nebo omamných, jakýchkoli bodců, lapacích zařízení, udic bez prutů. Je zakázáno ryby střílet, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.
 2. Je zakázáno lovit na bójky, které nejsou součástí udice a to bez výjimky.
 3. Je zakázáno označovat krmná místa.
 4. Na přítoku je trdliště ryb (označeno cedulí) - lov ryb zakázán.

V. Povolené způsoby lovu a vnadění.

Je povoleno používat pouze háčky bez protihrotu nebo s protihrotem zamáčknutým nebo upilovaným!

 1. Kdo loví ryby, smí k tomu používat nejvýše dvou prutů, každý nejvýše s jedním návazcem s jednoduchým háčkem bez protihrotu.
 2. Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží, jako jsou helikoptéry, srkačky a jiné. Je povinné použít tzv. únikové montáže – tzn., když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat pouze zaseknutý háček a vlascem, nikoli zátěž nebo krmítko.Používání šokových a odhazových montáží je zakázáno.
 3. Při lovu musí mít rybář u sebe vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo kleštičky), podběrák dostatečně velký tak, aby při podebírání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nebo skřele nezamotávaly do sakoviny, podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce, a aby žádná část těla ryby neležela na zemi - podložka pod ryby musí být vždy mokrá. Rybář je povinen použít desinfekci na ošetření ryby.
 4. Při lovu je nutno používat podložky pod ryby. Bez podložky ve vybavení lovícího není možné vydat povolení k rybolovu. Po vyjmutí háčku musí lovící použít desinfekci na ošetření rány po háčku.
 5. Veškeré zavážení nástrah je zakázáno. Povolení k rybolovu se vydává pouze na občanský průkaz, pro mládež do 15-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let Každý lovící musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti, povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.

VI. Docházka k vodě.

Jednodenní povolení k rybolovu:

 • Chyť a pusť – 275 Kč

Víkendové povolení k rybolovu bez lovu přes noc (Pá 12.00 hod. – Ne 18.00 hod.):

 • Chyť a pusť – 650 Kč

Týdenní povolení k rybolovu (7 dní):

 • Chyť a pusť – 1 200 Kč

Povolen je rybolov nonstop (přes noc) – příplatek 75 Kč / 1 noc 

VII. Zacházení s rybou.

 1. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem nebo jinak poškozená, nesmí být vrácena zpět do vody, lovící je povinen tuto rybu odevzdat provozovateli revíru.
 2. Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít vždy podběrák, podložku pod ryby a desinfekci.

VIII. Sankce.

 1. Lovící je povinen se podrobit kontrole rybářské stráže a provozovatelem na vyzvání, a to kontrole povolenky, povinné výbavy, montáží, zavazadel a vozidla. Nedodržení kterékoliv části rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.
 2. Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude v běžném roce vydána.
 3. Vjezd motorových vozidel do míst, kde to je zakázáno bude trestán odebráním povolenky k lovu. Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích.
 4. Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených pravidel bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.

IX. Výjimky.

 1. Lov přes noc za příplatek – lovící přes noc je povinen být dostatečně osvětlen. Výše uvedenou výjimku uděluje provozovatel za příplatek ve výši 75 Kč vždy písemným záznamem do povolenky.

X. Ostatní ujednání.

 1. Při fotografování s rybou je povinen lovící držet ryby max. do půl metru nad zemí tak, aby pokud by ryba vyklouzla, upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou je zakázáno zbytečně prodlužovat a je nutné vrátit rybu co nejdříve do vody. Při fotografování je třeba rybu polévat vodou tak, aby neoschla. Ryby se pokládají vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku.

Při jakémkoli porušení pravidel a zákazů uvedených v řádu výše uvedeném vám bude odebráno povolení k lovu bez náhrady a rybář je povinen opustit areál rybníku do 30 minut. Provozovatel si vyhrazuje jakoukoli změnu pravidel odlovu.

Správa revíru a rezervace lovných míst:

Ing. Martin Píbil
Mobil: (420) 602 541 518
Email: pibil@pstruhovyraj.cz

Telefonické rezervace probíhají POUZE od pondělí do pátku od 8.00 hod. do 16.00 hod. Rezervace na víkendový rybolov je nutné uskutečnit nejpozději do pátku 16.00 hod. O víkendu NENÍ možné objednávat ani rezervovat lovná místa.

Provozuje:

Pstruhový ráj s.r.o 
Bohdaneč 87
285 25 Bohdaneč
IČ: 24668826
DIČ: 24668826

Odkaz. http://www.pstruhovyraj.cz/pilsky/

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164763
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 43-9195510297/0100

Plánek revíru:

mapa

 

Kudy k nám:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa
Satelitní
 
 
2 km